Zaakgericht werken: informatie ingericht op basis van uw processen

Wanneer een burger een informatieaanvraag doet, is het een zaak om de juiste informatie bij de hand te hebben om deze snel en goed van dienst te kunnen zijn. Het begint met het opvragen van de juiste informatie uit de diverse informatiesystemen. Het ontsluiten van de informatie en deze toegankelijk maken, is een onderdeel bij het verbeteren van de dienstverlening, het vergroten van de efficiëntie en het inzichtelijk en overzichtelijk krijgen van de informatiestroom. Het zaakgericht werken helpt de dienstverlening te verbeteren en wordt ingericht op basis van de processen van de organisatie.