Content Management

 

Doeltreffend communiceren door de juiste informatie

Gebruikt u als organisatie alle beschikbare middelen om doeltreffend te communiceren met uw gebruikers?

Organisaties benutten de huidige communicatiemedia vaak niet optimaal om te kunnen voldoen aan de juiste informatievoorziening richting de gebruikers. Een slim werkende organisatie begrijpt dat kennis in informatiesystemen gebruikt kan worden om haar dienstverlening te verbeteren en aan te laten sluiten aan de behoeften van de gebruiker. Informatie en informatiedeling spelen hier een belangrijke rol in. Via de communicatiemedia kan voldoende informatie verzameld worden om met de gebruiker te communiceren. Koppelingen met eigen of externe bronnen voorzien in een continue informatiestroom en geven altijd de juiste informatie (van intern naar extern en andersom). Organisaties zijn hierdoor beter in staat om in te spelen op veranderingen, gericht te kunnen communiceren en de juiste informatie te ontvangen om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Bedenk eens hoe efficiënt men zou werken wanneer men snel over de juiste informatie kan beschikken. Deze informatie is niet alleen voor de communicatie nodig maar biedt ook ondersteuning bij het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden en helpt organisaties daarnaast om beter te worden. Informatie wordt altijd op basis van rol gebruiker en informatiebehoefte aangeboden.

Dat communicatie essentieel is om je eindgebruiker te bereiken, is algemeen bekend. Alleen een mooi ontwerp is niet genoeg. Meerwaarde bieden, dat is de boodschap. Informeren, activeren en vooral ook converteren. Dat is het doel bij elke opdracht.

Organisaties worstelen met een diversiteit aan gebruikers en informatiesystemen en zijn op zoek naar de beste manier om de informatie bij de gebruiker te brengen. Traditionele communicatiemedia worden voor de informatievoorziening ingezet maar missen de aansluiting met de interne processen. Om communicatie en informatie te verbinden, is kennis van communicatie en processen nodig. Dit zijn aparte expertises waar de juiste kennis voor in huis nodig is.

Pagelink heeft deze kennis en ervaring om u de oplossing te bieden die echt bij u past. Met honderden implementaties van websites en koppelingen met backoffices hebben wij bewezen de expertise in huis te hebben. Pagelink was in 1997 één van de eerste bedrijven met een eigen Content Management Systeem op basis van WYSIWYG.