Krachtige koppelvlakken

 

Krachtige koppelvlakken

Gebruikers hebben behoefte aan de juiste informatie om bijvoorbeeld hun taken goed uit te kunnen voeren. Koppelingen ondersteunen bij het efficiënt en gestructureerd kunnen werken en bieden de gebruiker de informatie die de ze op dat moment nodig hebben. Wanneer informatie uit verschillende informatiebronnen nodig is, creëren koppelvlakken de omgeving waarin de informatie direct opgevraagd en geactualiseerd kan worden. Koppelingen zorgen ervoor dat de invoer van wijzigingen automatisch worden verwerkt in het juiste systeem. Dubbele opslag van informatie wordt hierbij voorkomen en tijdwinst neemt toe. Pagelink realiseert koppelingen voor o.a. Rijkswaterstaat, QBS en diverse gemeenten.

Voordelen:

  • Informatie via één omgeving toegankelijk
  • Direct actualiseren van de informatie
  • Ontsluiten van gegevens uit diverse bronnen
  • Tijdwinst neem toe
  • Fouten gereduceerd