Procesoptimalisatie

 

Uw organisatie slimmer laten werken

Procesbeheersing en proces gestuurde applicaties stellen u in staat uw bedrijfsprocessen om te zetten naar een geautomatiseerde oplossing met als doel het inzichtelijk krijgen van informatie en de informatiestroom binnen uw organisatie. Geoptimaliseerde processen helpen u bij het creëren van een gestructureerde en beter functionerende organisatie. Gestroomlijnde processen verhogen de kwaliteit, de dienstverlening, de klanttevredenheid en laten medewerkers efficiënter werken. De informatiestroom wordt inzichtelijk waardoor signalering van knelpunten tijdig plaatsvindt. Kennis van de processen en het automatiseren van deze processen maken verbeter- en verandertrajecten beheersbaar. Pagelink analyseert en levert oplossingen op het gebied van procesoptimalisatie.

Voordelen:

  • Efficiënt werken
  • Betere dienstverlening
  • Beter functionerende afdelingen
  • Signalering knelpunten
  • Verhoging klanttevredenheid
  • Minder kans op fouten

Informatie op basis van behoefte

Bij de keuze van een (centraal) systeem speelt procesoptimalisatie een belangrijke rol. Voor procesoptimalisatie worden naast het in kaart brengen van proces- en organisatiestructuren ook de werkwijze en de beschikbare informatiebronnen in kaart gebracht. Om verbeteringen door te kunnen voeren is het goed om te weten hoe de organisatie werkt, wat de werkwijze van de mensen is en welke middelen nu gebruikt worden.

Een systeem dat aansluit aan de processen en de werkwijze van de organisatie zal beter gebruikt gaan worden. Het systeem biedt in dat geval de gebruikers de ondersteuning door deze de juiste informatie aan te reiken voor het goed kunnen uitvoeren van hun taken. De informatie wordt dan op basis van behoefte aangereikt.