Schiphol

gate_schiphol

Plannen & coördineren

Airport Operations houdt zich binnen Schiphol bezig met het optimaal faciliteren en regisseren van de Airside-werkzaamheden. Op het terrein waar alle vliegtuigen landen, starten en taxiën vindt er 24/7 monitoring en onderhoud plaats om de infrastructuur in topconditie te houden om het luchtverkeer zo min mogelijk te verstoren. Het tijdig signaleren van calamiteiten en het bestrijden hiervan door de juiste maatregelen te nemen is essentieel om het operationele proces zo snel mogelijk te hervatten. Bij een incident met een vliegtuig of baan wordt direct actie ondernomen en worden interne en externe partijen ingeschakeld. Doel is om de hinder voor het vliegverkeer beperkt te houden, de veiligheid te waarborgen, de capaciteit op niveau te houden, en de juiste (overheids)partijen te informeren.

Bij het plannen, coördineren en uitvoeren van de werkzaamheden, is de applicatie Werken Coördinatie Airside (WCA) in 2011 voor Schiphol ontwikkeld en in gebruik genomen als ondersteunende en coördinerende oplossing voor werkzaamheden die aan de Airside gepleegd worden. De applicatie heeft als doelstelling de medewerkers de juiste informatie aan te reiken bij het plannen van en het informeren over onderhoudswerkzaamheden, het waarborgen van veiligheidsaspecten en het overzichtelijk en efficiënt inplannen van de werkzaamheden op de verschillende locaties. Om tot de beste en meest werkbare oplossing te komen, zijn met Schiphol diverse gesprekken gevoerd ten behoeve van het optimaliseren van WCA. De oplossing is mede bepaald door het programma van eisen van Schiphol, het nieuwe voorgestelde proces(schema), de gebruikers en hun informatiebehoefte binnen het WCA proces. Onze rol is het aansluiten van de gebruiker op de informatie door hier een omgeving voor te creëren of te koppelen met andere bronnen om te voldoen aan de informatiebehoefte passend bij de rol van de gebruiker.

De applicatie WCA wordt als registratie- en sturingssysteem ingezet. De applicatie is ingericht met workflows t.b.v. notificaties en onderlinge transacties. Hierbij is rekening gehouden met type gebruiker, schaalbaarheid, samenwerking, veiligheid, autorisatie en beheer door Schiphol zelf. De applicatie kent het relationeel model die iedere functionele rol zijn eigen data presenteert. Hiermee is het beheer van deze data en het toekennen van rollen en rechten mogelijk waardoor ongewenste aanpassingen door onbevoegden is geëlimineerd. Schiphol is in staat metadata toe te kennen en werkaanvragen om te vormen naar een project.

Met Service Management, geleverd door Pagelink, speelt Schiphol in op het continue veranderproces en past hierdoor haar proces aan nieuwe de omstandigheden en haar gebruikers door tijdig voor de juiste infrastructuur, techniek en functionaliteit te kiezen.

 


Meer weten?

Naam / bedrijfsnaam (*)

E-mail (*)

Telefoon (*)

Onderwerp

Bericht