Rijkswaterstaat

 

Filetijd verkort

De verkeerscentrales van Rijkswaterstaat regelen het verkeer op alle rijkswegen in Nederland. Bij wegwerkzaamheden, files en verkeersincidenten speelt de centrale een leidende rol. De centrale kan wegen laten afzetten, spitsstroken openstellen, het verkeer omleiden en weggebruikers informeren via de dynamische route-informatiepanelen boven de weg. De verkeerscentrale stuurt ook de weginspecteurs aan.

Bij verkeersincidenten is het van belang dat de juiste maatregelen genomen worden om weggebruikers zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de situatie zodat de wegen weer beschikbaar zijn om de route te kunnen voortzetten. Gegevensuitwisseling
tussen meldkamers en de verkeerscentrale speelt hierbij een belangrijke rol. Wanneer de melding bij de gemeenschappelijke meldkamers binnenkomt en betrekking heeft op een wegincident wordt deze informatie bij de verkeerscentrale getoond.

De rol van Pagelink is het leveren van de informatietool waarin de meldingen getoond worden en het koppelen van de meldkamers aan Rijkswaterstaat. De informatietool wordt in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat gebruikt. Deze verzamelt de incidentmeldingen van de
verschillende meldkamers en slaat deze centraal op. Door deze informatie is Rijkswaterstaat in staat snel te handelen door de juiste disciplines tot actie over te laten gaan. Met als resultaat: het reduceren van de filetijd per incident.


 

Meer weten?

Naam / bedrijfsnaam (*)

E-mail (*)

Telefoon (*)

Onderwerp

Bericht